Afty

Afty (také aftózní stomatitida nebo ústní vřídky) patří k nejčastějším onemocněním ústní sliznice. Dle statistik postihují až 20 % populace. Přestože nejde o závažné onemocnění a zpravidla samo odezní, bývá velmi nepříjemné a bolestivé, zvláště při konzumaci jídla a pití.

Jak vypadá afta?

Afta (někdy nazývaná také aft) představuje bělavý puchýř na sliznicích, který je bolestivý. Může i krvácet a nezřídka bývá spojen s bakteriálním zánětem. Samotné slovo pochází z řečtiny a překládá se právě jako puchýřek. Také fotky zachycují afty jako bílé až bíložluté puchýřky. V další fázi praskají, aby se z nich vytvořil vřídek se stroupkem. Jeho okraje jsou pak ostré, obklopené zarudlou sliznicí.
Velikost afty může být od 1 do 5 mm v průměru. Vyskytují se však afty o průměru až několika centimetrů.V ústech pacientů může být jeden aft, některé postižené však může trápit najednou i více aft. Zřídka však splývají.

Výskyt aft

Afty se vyskytují v ústní dutině, především v přední části úst, na hranách a spodní části jazyka. Bývají vysety i na patrových obloucích, měkkém patře a mandlích. Afty mohou postihovat také sliznice v krku. Vedle ústní dutiny se však afty mohou objevit i na genitáliích.
Afty postihují nejčastěji dospělé jedince do třiceti let, více se vyskytují u žen než u mužů. Mohou se však objevit také dětí.
Afty u dětí bývají zvláště nepříjemné. Nesouvisí se zuby, takže mohou postihovat i ústa dětí, kterým ještě nevyrostly první zoubky. Bolest v ústní dutině pak může být mylně přisuzována právě rostoucím zoubkům. Afty u dětí mohou vést k odmítání potravy a následné dehydrataci organismu. Proto je třeba jim věnovat zvýšenou pozornost.
Příznaky, které se tváří jako afty, však mohou představovat také vážnější chorobu. V případě pochybností je tedy lepší pro správnou diagnózu navštívit lékaře.

Příčiny vzniku aft

Příčiny vzniku aft nejsou zcela objasněny. Výskyt aft bývá spojený se sníženou imunitou, která se odráží ve změnách ústní mikroflóry. Jedním z rizikových faktorů mohou být i dědičné dispozice. Tradičně se afty spojují s konzumací špinavého ovoce, ani tato příčina však nemá vědecký základ. Pravdou je, že u některých jedinců mohou afty vyrazit po konzumaci některých potravin, koření, příp. užití některých druhů zubních past či ústní vody.
Rizikovými faktory vzniku aft jsou vedle snížené imunity také stres či menstruační cyklus žen. Vyšší výskyt aft je zaznamenán u osob se zubními protézami či rovnátky, také u kuřáků. Afty mohou odrážet také zlozvyky v podobě okusování tváří, rtů nebo jazyka. Podráždění ústních sliznic a následný výsev aft může souviset i s příliš tvrdým zubním kartáčkem či mechanickým poškozením například ostrou částí uštípnutého zubu.
Stejně jako nejsou jednoznačně určeny příčiny vzniku aft, rozcházejí se i názory o jejich nakažlivosti. Zatímco opary jsou virového původu a značně nakažlivé, u aft to není zcela vyvráceno ani potvrzeno. Některé zdroje hovoří o nakažlivosti aft, jiné ji však vyvrací.

 

Be Sociable, Share!